Kinderalimentatie

Jullie zijn als ouders verplicht om tot jullie  kinderen 21 jaar zijn financieel voor hen te zorgen. Tot de 18e verjaardag van je kind, ontvangt de alimentatiegerechtigde ouder kinderalimentatie. Daarna mag je kind kiezen of hij of zij zelf de alimentatie ontvangt. Kinderalimentatie wordt dan “bijdrage in het levensonderhoud van jong-meerderjarige(n)” genoemd.

Rapport alimentatienormen

In dit rapport, ook wel Tremanormen genoemd, zijn richtlijnen opgenomen die rechters hanteren bij de vaststelling van kinderalimentatie.

Hoe bereken je kinderalimentatie?

Kinderalimentatie wordt bepaald op basis van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders om in deze behoefte te voorzien. De behoefte van de kinderen hangt af van de hoogte van het gezinsinkomen voor de scheiding. Een kind van ouders met een hoog inkomen is een ander uitgavenpatroon gewend dan een kind van ouders met een minimuminkomen. Vervolgens wordt de draagkracht van beide ouders berekend. Welk deel kunnen zij, op basis van hun netto-inkomen, bijdragen aan de kosten voor de kinderen? Bij de berekening van de draagkracht wordt er altijd rekening mee gehouden dat de ouder zelf ook moet kunnen leven. De minimum kinderalimentatie is overigens altijd € 25 per maand.

Tot slot wordt gekeken naar hoe lang de kinderen bij elke ouder verblijven (de zorgverdeling). De ouder waar de kinderen het meest wonen, heeft hogere kosten dan ouder waar de kinderen alleen om het weekend zijn.

Toeslagen zijn overigens ook van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie die je moet betalen.

Wist je dat je ook verplicht bent om kinderalimentatie te betalen als je je kind niet meer ziet?

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Dat bij co-ouderschap geen kinderalimentatie verschuldigd zou zijn, is een fabel. Ouders dragen beiden de kosten van de kinderen naar verhouding van inkomen en draagkracht. Het zou voor kinderen een vreemde situatie zijn als ze bij één ouder op bijstandsniveau leefden en bij de andere ouder in grote luxe. Ook als er sprake is van een niet geheel gelijke verdeling van de zorg, kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Hebben jullie een ongeveer gelijk inkomen en zorgen jullie allebei 50% van de tijd voor de kinderen, dan zal er niet snel kinderalimentatie van toepassing zijn.

Co-ouderschap en kinderrekening

Sportclubs, kleding, ouderbijdrage, zakgeld, studiereservering. Allemaal kosten die los staan van de dagelijkse kosten voor zorg en opvoeding. Uit praktisch oogpunt kan het gebruik van een kinderrekening heel handig zijn. Jullie storten maandelijks op basis van jullie draagkracht een vast bedrag op een en/of-rekening; de zogenaamde kinderrekening. Hiervan worden de vaste kosten betaald die bij het groot worden van kinderen nu eenmaal komen kijken. Bijkomend voordeel; jullie hoeven niet steeds onderling betalingen te verrekenen en bonnetjes te bewaren.

Kleine kinderen worden groot

Een ouderschapsplan kun je zien als een werkdocument. Wat jullie nu opnemen is over een jaar misschien niet meer passend. Daarom is het belangrijk dat het ouderschapsplan eens in de zoveel opnieuw bekeken wordt. Jullie privésituatie kan veranderen. De kinderen krijgen andere behoeften. Door een nieuwe belastingmaatregel moet de alimentatie opnieuw berekend worden.

Het is verstandig in het ouderschapsplan op te nemen dat jullie bijvoorbeeld één keer jaar in gesprek gaan over de afspraken. Dat hoeft niet bij een advocaat of mediator maar mag wel. Als jullie een redelijke verstandhouding hebben, is samen in gesprek goed mogelijk. De nieuwe afspraken bevestigen jullie schriftelijk aan elkaar en het ouderschapsplan kan weer een tijdje mee.

Wat doet een scheidingsmediator bij het opstellen van een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan kan zo uitgebreid zijn als jullie zelf willen. De verplichte onderwerpen moeten in elk geval worden benoemd. Ik begeleidt jullie niet alleen in het overleg over de afspraken maar kan ook tips en adviezen geven. Daarnaast bereken ik ook de hoogte van de kinderalimentatie voor jullie. Ik leg de afspraken voor jullie vast in het ouderschapsplan, zodat alles wat betrekking heeft op de kinderen besproken en inzichtelijk is.

Gratis intakegesprek

Bel of mail me voor een gratis intakegesprek. Tijdens dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Jullie persoonlijke situatie
  • Eventuele vragen/wensen
  • Financiële situatie / woning
  • Mijn werkwijze
  • All-in tarief voor afwikkeling van jullie echtscheiding
  • Voorstel voor een persoonlijk plan van aanpak

Neem contact op met Bas

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden die BoomHuis Mediation biedt voor jullie? Vraag dan nu vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aan. Dit kun je doen door te bellen naar 06 – 55 08 09 25 ; te mailen naar info@scheidensamen.nl of door het formulier op deze website in te vullen. Ik help jullie graag in deze moeilijke periode

Ga naar contact

BoomHuis Mediation

info@scheidensamen.nl
06 – 55 08 09 25

KVK: 65695550
Het Scheidingshuys

Adres
Statietjalk 3
4617 GN Bergen op Zoom